Libretas literarias

Arte, letras e natureza en 8 x 15 cms para levar no peto e pousar ideas