5,90 

XOGUEMOS COAS MATEMÁTICAS NA ESO

Unha axuda inescusable para calquera ensinante de Matemáticas, ademais de ser un dos escasos libros desta materia editados en galego. Xoguemos coas matemáticas na ESO integra unha ducia de exercicios e actividades para realizar na aula, e deste xeito complementar e reforzar o aprendido.

A profesora Cecilia Alvarellos Casas, licenciada en Matemáticas e con máis de quince anos de exercicio da docencia (tanto pública como privada) desenvolve nesta obra a cara máis lúdica desta materia.

O nivel de dificultade dos exercicios está adaptado para os catro cursos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), e o profesor elixirá as actividades que máis lle conveñan para o curso que está a impartir. O ensinante tamén poderá escoller aquelas propostas que os alumnos farán de xeito individual ou ben en grupos para así fomentar a cooperación.

02a88476b4b0
Compartir

Autoría

Cecilia Alvarellos Casas (Lugo, 1963) é licenciada en Matemáticas pola Universidade de Santiago, onde se especializou en Estatística e Investigación de Operacións. Autora dos libros Matemáticas Universitarias I (1991), Xoguemos coas matemáticas na ESO (1994), Estatística descritiva (2000) e O xornal na clase de Matemáticas (2009). Como profesora de ensinanza media traballou en varios institutos de Galicia, foi directora do IES da Pastoriza (Lugo) onde exerceu durante tres anos e puxo en marcha este centro. Dende 2003 exerce no IES “Val do Asma” de Chantada (Lugo).